Vi är experter på miljökrav och vi hjälper gärna till om du ger oss förtroendet

MILJÖKRAV

HÅLLBARHETSFRÅGOR ÄR KANSKE den viktigaste trenden i debatten och inom näringslivet för närvarande. Miljöfrågor har länge legat i fokus och vår kära Östersjö värnar vi alla om. Igenväxta vikar, algblomning och annan form av övergödning är ett stort problem. Alla vill bidra till en bättre miljö.

Du som släpper ut avloppsvatten är formellt skyldig att ha en godkänd avloppsrening. Det är också du som är ansvarig för att söka tillstånd för din anläggning hos miljönämnden (eller motsvarande) och ta fram de handlingar, t.ex. ritningar och situationsplaner, som kommunen kräver. Det är miljönämnden i din kommun som avgör vilka krav som ska ställas på din avloppsanläggning. Men det är du som måste välja teknik.

Det finns många olika tekniker för att rena avloppsvatten från enskilda hushåll och alla sina fördelar och nackdelar. Vad som passar bäst, beror på utöver kommunens krav på miljöskydd och kretslopp, lokala förhållanden och dina krav på komfort och ekonomiska förutsättningar. Vi är experter på detta och hjälper gärna till om du ger oss förtroendet.