Vi projekterar och bygger enskilda avloppsanläggningar

MILJÖSANITET

VI VILL GÖRA det enkelt, säkert och miljövänligt för dig. Om ni anlitar oss tar vi hand om hela processen med tillstånd, byggnation, installation och alla kontakter med kommunen. Vi paketerar lösningar från ledande tillverkare som passar din fastighets förutsättningar och kommunens regelverk. I samråd med kommunerna har vi tagit fram lösningar som uppfyller alla formella krav. Processen består bl.a. av provtagning av mark, grävning, montering och den nödvändiga administrationen. Allt för att du skall få ett väl fungerande, miljövänligt och godkänt avlopp. Projektledning och produktion sköts av Per Lindgren, Staffan Månsson och Daniel Altrichter.

Vi använder erfarna maskinister som är certifierade inom avlopp och dränering för att hålla hög kvalitet och för att minimera ingreppet på din tomt. Vi arbetar inom Storstockholm, inte minst i skärgårdskommuner som Värmdö och Norrtälje. Som teknisk expert och konsult anlitar vi Amelia Morey Strömberg. Hon är VD för Utvecklingscentrum för vatten i Norrtälje där vi bl.a. regelbundet fortbildar oss via deras diplomkurser. Miljösanitet är ett associerat företag till UCV i Norrtälje. Utvecklingscentrum för vatten jobbar med utveckling och spridning av vattenkunskap. De samlar, sammanställer och sprider redan existerande kunskap och praktik kring vatten. UVC drivs som en verksamhet av Campus Roslagen, Norrtälje kommuns utvecklingsbolag.

LÄS MER:

Per Lindgren
Projektledare
Stockholm Nord

070-597 79 19
per.lindgren@miljosanitet.se

Staffan Månsson
Projektledare
Stockholm Öst/väst

070-733 42 62
staffan.mansson@miljosanitet.se

Daniel Altrichter
Projektledare
Stockholm Syd

070-788 48 60
daniel.altrichter@miljosanitet.se