Miljösanitet är certifierade hos de stora leverantörerna

LEVERANTÖRER

MILJÖSANITET ÄR ETT oberoende specialistföretag som inte är knuten till någon specifik leverantör. Vi är certifierade hos de stora leverantörerna och försöker hitta den lösning som passar kund och miljö. Här följer ett urval av leverantörer som vi dag arbetar med.

Conclean levererar produkter av hög kvalitet. Ett unikt samarbete med den tyska tillverkaren Graf är en av anledningarna till vår framgångssaga. Vår personliga och högklassiga service en annan. Tillsammans med Miljösanitet Sverige AB och deras samarbetspartners i Stockholm hjälper vi dig att hitta den bästa avloppslösningen. Conclean kan idag erbjuda reningsverk för allt från ett till 300 hushåll, regnvattensystem och det mesta för enskilt avlopp. Hos oss hittar du ett brett sortiment med endast noggrant utvalda kvalitetsprodukter, anpassade för vårt nordiska klimat och höga miljökrav.

Topas Vatten är ett företag som är specialiserat på att leverera produkter och tjänster för avloppsreningsverk från ett till flera hundra hushåll. Topas Vattens avloppsreningsverk är av högsta klass med inbyggt självrenande sandfilter och med tilläggslösningar för fastigheter med högt ställda krav på rening och besvärliga förutsättningar eller markförhållanden.

FANN VA-teknik har funnits i snart 20 år och är, med nära 40 000 installerade system, en ledande aktör på den svenska marknaden. Fanns huvudprodukt är IN-DRÄN som är ett infiltrationssystem som maximerar den biologiska reningen.

Terana erbjuder marknadens bredaste sortiment för Enskilt Avlopp för såväl permanent boende som sommarboende. Vårt kompletta sortiment rymmer allt från slutna tankar och slamavskiljare till infiltration, markbädd, efterpolering och fosforbrunn. Systemen är utvecklade enligt Naturvårdsverkets normer och uppfyller alla miljö- och hälsokrav för både normal och hög skyddsnivå.

Cipax produkter för enskilda avlopp tillverkas i rotationsgjuten polyeten, är 100% återvinningsbara, har en lång livslängd och klarar ett brett temperaturspann från ca -30° C till +50° C. Vi har med vår långa erfarenhet tagit fram ett sortiment av produkter med hög kvalitet, väl anpassade för Nordiska förhållanden.

Tack vare lång erfarenhet och nära samarbete med ledande industri har vi idag en tätposition inom rotationsgjutning i Norden och Baltikum. Vi kan därför erbjuda er alla de resurser som krävs för att vara en effektiv samarbetspartner av kundspecifika produkter. Utöver detta har vi ett brett spektrum av egna produkter inom Industri, Marin, Infrastruktur samt Båtar. Vi har lokal närvaro med enheter i Sverige, Norge, Finland och Estland.