Vi besöker din fastighet kostnadsfritt och inventerar behovet och tittar på de praktiska förutsättningarna

DRICKSVATTEN FRÅN HAV OCH BRUNN

Vi tillhandahåller vattenrening av flera olika typer av vattenkällor. Genom noggrann analys av ert vatten kan vi erbjuda de optimala vattenreningslösningarna anpassade till era behov. Vi erbjuder produkter från marknaders ledande leverantörer – oavsett storlek på system.

System för BRUNNSVATTEN

Med hjälp av att kombinera partikelfilter, Jonbytare,
UV eller RO renar vi alla typer av brunnsvatten.

Hav och sjö AVSALTNINGSSYSTEM

Alltid tillgång till dricksvatten genom avsaltning av havsvatten från både öst- och västkusten.